Cả nhà cho em hỏi 1 vấn đề này: bên e là Trung tâm Ngoại ngữ, có đặt may túi đi …

Cả nhà cho em hỏi 1 vấn đề này: bên e là Trung tâm Ngoại ngữ, có đặt may túi đi học để tặng cho học sinh. Thỉnh thoảng túi của học sinh bị rách, hỏng thì bên e sẽ đổi túi cho các bạn ấy. Vậy, khi xuất túi ra e p xuất hóa đơn thế nào? chả lẽ đổi túi cho 1 bạn là lại p xuất 1 hóa đơn? Mà nếu dồn vào xuất hóa đơn 1 lần có đc ko? em p ghi nội dung thế nào? Ai có cách nào ổn chỉ e với ạ! Many thanks !!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *