Có bạn nào làm bên kế toán giá thành không cho mình xin ít kinh nghiệm, cách tín…

Có bạn nào làm bên kế toán giá thành không cho mình xin ít kinh nghiệm, cách tính giá thành với, cty mình là cty sản xuất, cảm ơn mọi người nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 23, 2017

account_box admin

One thought on “Có bạn nào làm bên kế toán giá thành không cho mình xin ít kinh nghiệm, cách tín…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *