Các a c cho e hỏi vấn đề này với ạ. Công ty e vừa thành lập 1 chi nhánh cùng tỉn…

Các a c cho e hỏi vấn đề này với ạ. Công ty e vừa thành lập 1 chi nhánh cùng tỉnh hạch toán độc lập. Sau khi đc cấp mst thì e làm hs đang kí thuế theo mẫu 02 đk tt 95 và sổ sách thuế hạch toán riêng phải k ạ . Vì đây là lần đầu e làm ở chi nhánh nên có chút k rõ. E cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 23, 2017

account_box admin

One thought on “Các a c cho e hỏi vấn đề này với ạ. Công ty e vừa thành lập 1 chi nhánh cùng tỉn…”

  • Cùng tỉnh thì hạch toán tại chi nhánh ( kể cả đơn vị hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập), nếu chi nhánh có nhu cầu hạch toán kế toán( tổ chức bộ máy kế toán) riêng thì cứ nộp báo cáo thuế là cơ quan thuế sẽ hiểu đơn vị có tổ chức bộ máy kế toán, k phải đăng kí gì cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *