Chào các anh chị Bên em mới lần đầu đăng kí tham gia bảo hiểm xã hội cho một số …

Chào các anh chị
Bên em mới lần đầu đăng kí tham gia bảo hiểm xã hội cho một số nhân viên trong công ty. Ace nào đã làm rồi cho em xin bảng mẫu đã điền sẵn để em tham khảo nhé.
Cảm ơn các Ace nhiều nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 21, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Chào các anh chị Bên em mới lần đầu đăng kí tham gia bảo hiểm xã hội cho một số …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *