Anh chị cho em hỏi tỷ giá tính thuế hàng nhập khẩu và tỷ giá ghi nhận công nợ ph…

Anh chị cho em hỏi tỷ giá tính thuế hàng nhập khẩu và tỷ giá ghi nhận công nợ phải trả là tỷ giá trên tờ khai hải quan hay là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 21, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi tỷ giá tính thuế hàng nhập khẩu và tỷ giá ghi nhận công nợ ph…”

  • Tỷ giá tính thuế ở khâu nhập khẩu: theo tỷ giá trên hải quan; tỷ giá ghi nhận tồn kho, công nợ….theo quy định tại thông tư 200 & thông tư 53 sửa đổi bổ sung thông tư 200.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *