em mới vào công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài em không biết về cách tính thuế…

em mới vào công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài em không biết về cách tính thuế đối với nhà Thầu. Anh chị có thể giúp em đc không ạ.em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “em mới vào công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài em không biết về cách tính thuế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *