Các bậc tiền bối cho em hỏi chút. Tồn 152,153,156 từ 2013 đến giờ thì nên xử lý …

Các bậc tiền bối cho em hỏi chút. Tồn 152,153,156 từ 2013 đến giờ thì nên xử lý thế nào ạ? 156 là vật liệu xây dựng.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 19, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các bậc tiền bối cho em hỏi chút. Tồn 152,153,156 từ 2013 đến giờ thì nên xử lý …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *