Mọi người cho em hỏi: Công ty em vay tiền của cá nhân, có trả lãi 0,8%/1 tháng….

Mọi người cho em hỏi:
Công ty em vay tiền của cá nhân, có trả lãi 0,8%/1 tháng. Vì chưa góp đủ vốn điều lệ, nên chi phí lãi vay này công ty em sẽ không được tính.
Em muốn hỏi là tiền lãi vay trả cho cá nhân kia có phải nộp thuế TNCN hộ cho họ không.
Nếu nộp thì khi làm trên phần mềm HTKK em làm trên mẫu nào ạ.
Em cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 18, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi: Công ty em vay tiền của cá nhân, có trả lãi 0,8%/1 tháng….”

  • 1. Em không được tính chi phí phần lãi vay tương ứng với tỷ lệ phần vốn chưa góp đủ. Còn tỷ lệ tương ứng với phần vốn đã góp vẫn được okie em nhé.
    2. Nếu trong hợp đồng có ghi cụ thể bên em nộp hộ thì em thu phần thuế TNCN của họ và nộp. Nếu không ghi cụ thể thì bên em cũng có thể nộp hộ nếu bên cho vay chấp thuận hoặc bên đó tự khai tự nộp.
    3. Làm theo mẫu tờ khai 06/TNCN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *