Help. Gia đình có ai gặp trường hợp này chưa tư vấn giúp mình với. Công ty mình …

Help.
Gia đình có ai gặp trường hợp này chưa tư vấn giúp mình với.
Công ty mình thành lập năm 2015. Đến t7/2016 làm hồ sơ bhxh ở bảo hiểm xã hội ( đã được cấp mã, cấp sổ, cấp thẻ, nộp tiền bhxh ) nhưng chưa làm khai trình sử dụng lao động, thang lương, bảng lương. Giờ bhxh gởi công văn xuống kiểm tra, trên đó có ghi cung cấp khai trình sử dụng lao động, thang lương, bảng lương thì giờ xử lý sao ạ.
Cảm ơn mọi người nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *