Chào anh Anh cho em hỏi Công ty tư vấn xây dựng chi phí hóa đơn đầu vào chỉ có v…

Chào anh
Anh cho em hỏi Công ty tư vấn xây dựng chi phí hóa đơn đầu vào chỉ có văn phòng phẩm với tiếp khách thôi hả anh..
Và cách hoạch toán chi phí đó như thế nào.
Vì nhiều công trình mình sẽ hoạch toán chung hay riêng hả anh.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 17, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Chào anh Anh cho em hỏi Công ty tư vấn xây dựng chi phí hóa đơn đầu vào chỉ có v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *