Các anh chị cho e hỏi hạn cuối của việc kê khai và bổ sung hồ sơ quyết toán thuế…

Các anh chị cho e hỏi hạn cuối của việc kê khai và bổ sung hồ sơ quyết toán thuế là khi nào ạ? Do kế toán công ty e còn thiếu kinh nghiệm nên đã mắc phải 1 lỗi khá lớn trong việc quyết toán thuế tndn 2016. Theo lịch thì t6 này công ty e có lịch quyết toán thuế 2014- 2016 vậy a chị cho e hỏi bây giờ mình bổ sung tờ khai lại có kịp không? E có đọc thông tư 156/2013/TT-BTC có ghi “Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.” Theo thông tư này có thể hiểu được là trước hôm t6 lúc cơ quan thuế vào công ty e đọc quyết định kiểm tra hay là thế nào ạ? E cảm ơn a chị!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 17, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi hạn cuối của việc kê khai và bổ sung hồ sơ quyết toán thuế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *