Cả nhà cho e hỏi với ạ. Khi viết hóa đơn gtgt. Địa chỉ phải ghi trên hóa đơn là …

Cả nhà cho e hỏi với ạ.
Khi viết hóa đơn gtgt. Địa chỉ phải ghi trên hóa đơn là địa chỉ trụ sở hay địa chỉ nhận thông báo thuế ạ?
TH 2 địa chỉ trên không cùng một cơ quan thuế quản lý thì viết theo địa chỉ nào ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 16, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi với ạ. Khi viết hóa đơn gtgt. Địa chỉ phải ghi trên hóa đơn là …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *