Anh/chị giúp em với ạ! Em dùng mạng Vina-ca ạ, khi nộp tờ khai Thuế báo lỗi: “kh…

Anh/chị giúp em với ạ!
Em dùng mạng Vina-ca ạ, khi nộp tờ khai Thuế báo lỗi: “không tìm thấy chữ ký số”
Em cài đặt USB Token mà không được ạ! trong ổ (F) nó không hiện “vinaca_loader.exe” ạ. Em không biết java nào hỗ trợ để cài đặt ạ.
Help!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 16, 2017

account_box admin

One thought on “Anh/chị giúp em với ạ! Em dùng mạng Vina-ca ạ, khi nộp tờ khai Thuế báo lỗi: “kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *