Mn cho hỏi hóa đơn tháng 12/2016 có còn đc kê khai vào quý 2 này ko nhỉ? Thankyo…

Mn cho hỏi hóa đơn tháng 12/2016 có còn đc kê khai vào quý 2 này ko nhỉ? Thankyou mn nhé!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 15, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mn cho hỏi hóa đơn tháng 12/2016 có còn đc kê khai vào quý 2 này ko nhỉ? Thankyo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *