Bạn nào đang làm kế toán vận chuyển hành khách cho mình biết nội dung ghi hóa đơ…

Bạn nào đang làm kế toán vận chuyển hành khách cho mình biết nội dung ghi hóa đơn như thế nào với ạ. Cảm ơn nhiều!!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 15, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Bạn nào đang làm kế toán vận chuyển hành khách cho mình biết nội dung ghi hóa đơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *