Chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm 14.638.000 VND ( Do sử dụng hóa đơn của DN bỏ trốn n…

Chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm 14.638.000 VND ( Do sử dụng hóa đơn của DN bỏ trốn năm 2014). em làm bút toán kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ quý 2/2017 số tiền là: 23.266.022 VND thì số dư cuối kỳ của TK 133 của em không khớp với tờ khai và nhiều hơn đúng bằng số điều chỉnh ạ. Em làm sai chỗ nào ạ? các bác giúp em với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm 14.638.000 VND ( Do sử dụng hóa đơn của DN bỏ trốn n…”

  • hihi, mãi mãi về sau sổ cái và tờ khai của bạn cũng không khớp được đâu, chỉ đúng mang tính chất tương đối thôi. với điều chỉnh kia bạn có 2 cách điều chỉnh: 1 là điều chỉnh 133 ngay tại cái băn 2014; 2 là bạn điều chỉnh năm hiện tại( coi như nó là 1 bút toán của kì hiện tại), bạn đang làm theo ý thứ 2 nên mình kết chuyển cho b thấy: Nợ 811 có 133 (đây là bút toán điều chỉnh cái thuế gtgt mà bạn đã hạch toán nợ 133 năm 2014); nợ 133 có 3331 (đây là bút toán bạn đã kết chuyển nợ 3331 có 133 năm 2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *