Các cao thủ kế toán cho mình hỏi: Công ty bạn mình bị chặn MST nên đến giờ mới đ…

Các cao thủ kế toán cho mình hỏi: Công ty bạn mình bị chặn MST nên đến giờ mới được khai thông đề gủi BCTC và đã chậm đến nay là hơn 03 tháng so với thời hạn rồi. Thì mức phạt nó rơi vào tầm bao nhiêu ạ? Đội ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các cao thủ kế toán cho mình hỏi: Công ty bạn mình bị chặn MST nên đến giờ mới đ…”

  • theo mình biết thì hiện nay mức phạt chậm nộp BCTC vẫn theo NĐ 105/2013, chậm nộp BCTC > 3 tháng bị phạt từ 20tr – 30tr. Tuy nhiên nếu cty bạn bị chặn MST trong thời gian nộp BCTC (từ tháng 1 – tháng 3) và sau thời gian đó mới mở lại thì ko bị tính phạt chậm nộp BCTC thì phải. Vì do đóng MST ko cho nộp chứ ko phải tại mình nộp chậm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *