Các anh chị ơi giúp em với ạ. Em nộp tờ khai thì báo lỗi đang tải thư viện. Em n…

Các anh chị ơi giúp em với ạ. Em nộp tờ khai thì báo lỗi đang tải thư viện. Em nộp thuế thì không trình kí và nộp đc là sao ạ? Mặc dù em đã lò dò cài lại java rùi ạ/
Các anh chị cứu em với ?/?//

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *