Em chào cả nhà, em có một việc muốn hỏi, anh/chị/ bạn nào có kinh nghiệm chỉ giú…

Em chào cả nhà, em có một việc muốn hỏi, anh/chị/ bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp ạ. Công ty em bán hàng cho 1 công ty nước, giao hàng tại Việt Nam, như vậy cũng là xuất khẩu phải ko ạ. Vậy tờ khai hải quan em nộp tại chi cục hải quan nơi cty em xuất hàng đi hay tại nơi giao hàng ạ. Và hóa đơn VAT em viết như bình thường , phần VAT là 0% đúng ko ạ. Em cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em chào cả nhà, em có một việc muốn hỏi, anh/chị/ bạn nào có kinh nghiệm chỉ giú…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *