CẦN BIẾT – HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN HƯỞNG BHXH…

CẦN BIẾT – HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN HƯỞNG BHXH?
========================
Bạn Trần Anh Vinh (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) hỏi: Tôi có thời gian đóng BH thất nghiệp được khoảng 70 tháng, đến tháng 5/2016 tôi bị chấm dứt HĐLĐ. Nếu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tôi sẽ được hưởng bao nhiêu tháng; mức hưởng cụ thể thế nào? Nếu đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp rồi, thời gian đóng BHXH của tôi để tính hưởng các chế độ BHXH sau này có bị ảnh hưởng gì không?

Trả lời:

Khoản 2, Điều 45 Luật Việc làm năm 2013 quy định: Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng BH thất nghiệp trước đó của NLĐ không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng BH thất nghiệp cho lần hưởng BH thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do: Tìm được việc làm; Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Bị tòa án tuyên bố mất tích; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

Điều 50 Luật Việc làm năm 2013 quy định về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

(1). Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với NLĐ đóng BH thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người SDLĐ quyết định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

(2). Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BH thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

(3). Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định

Điều 51 Luật Việc làm quy định về chế độ BHYT:

(1). Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

(2). Tổ chức BHXH đóng BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ BH thất nghiệp.

Đối chiếu với trường hợp như trình bày của bạn, bạn sẽ được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 6 tháng trên số thời gian đóng BH thất nghiệp và được hưởng chế độ về BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số thời gian đã tính hưởng trợ cấp thất nghiệp này sẽ không được tính cho lần sau.

Việc bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến thời gian đã đóng BHXH bắt buộc để tính hưởng các chế độ BHXH đối với bạn.

BBT – BÁO BHXH

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *