Nhà mình có anh chị nào đã và đang làm trong lĩnh vực xuất khẩu cho em hỏi: Công…

Nhà mình có anh chị nào đã và đang làm trong lĩnh vực xuất khẩu cho em hỏi: Công ty em xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì cần làm những thủ tục gì ạ, và hóa đơn thì xuất như thế nào ạ.
Em xin cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *