E cần mua máy in văn phòng, in đen trắng thôi. Cả nhà cho e hỏi dùng máy gì được…

E cần mua máy in văn phòng, in đen trắng thôi. Cả nhà cho e hỏi dùng máy gì được ạ. E đang định mua Canon 2900 nhưng in A5 thì hơi chậm. Dân nhà mình dùng máy gì thế???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 12, 2017

account_box admin

8 thoughts on “E cần mua máy in văn phòng, in đen trắng thôi. Cả nhà cho e hỏi dùng máy gì được…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *