Các anh chị ơi. Hôm nay cty em bị mất toàn bộ chứng từ kế toán 2016, gồm TKHQ, H…

Các anh chị ơi.
Hôm nay cty em bị mất toàn bộ chứng từ kế toán 2016, gồm TKHQ, HĐ đầu vào, đầu ra 14 cuốn, ngân hàng…
Nguyên nhân: Vì chứng từ mới nhận của bên dịch vụ kế toán, bên em còn đang để trong thùng carton, chưa cất vô tủ, bên cạnh có thùng rác, hôm qua cô lao công tưởng cái đó cũng là rác, đem bán ve chai. Cô ấy k biết chữ. Cô ấy bán cho mấy người gom bên đường, k bán thẳng cho vựa. Em đã lùng sục các vựa, và họ đều nói ve chai gom về hôm qua thì đã bỏ xe tải đi rồi.
Em phải làm sao đây? Công ty em mới chuyển sang cty nc ngoài, sang năm kiểm toán, thuế chưa quyết toán lần nào.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 12, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Các anh chị ơi. Hôm nay cty em bị mất toàn bộ chứng từ kế toán 2016, gồm TKHQ, H…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *