Ace cho mình hỏi, mình đã nghỉ làm giờ ở nhà, mình mà đóng BHXH tự nguyện thì kh…

Ace cho mình hỏi, mình đã nghỉ làm giờ ở nhà, mình mà đóng BHXH tự nguyện thì khi sinh có đc hưởng chế độ thai sản ko vậy?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 11, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Ace cho mình hỏi, mình đã nghỉ làm giờ ở nhà, mình mà đóng BHXH tự nguyện thì kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *