Mọi người ơi cho em hỏi. Công ty em mới thành lập phải đăng kí nộp tờ khai trên …

Mọi người ơi cho em hỏi. Công ty em mới thành lập phải đăng kí nộp tờ khai trên trang Thuế Việt Nam.Nhưng nó hiển thị như hình dưới. Giờ xử lý như thế nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 9, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người ơi cho em hỏi. Công ty em mới thành lập phải đăng kí nộp tờ khai trên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *