Các bác cho em hỏi TH: người về hưu đi làm thêm thì tính thuế TNCN ntn..?họ chỉ …

Các bác cho em hỏi TH: người về hưu đi làm thêm thì tính thuế TNCN ntn..?họ chỉ làm mấy tháng thôi nhưng có hợp đồng lao động.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 8, 2017

account_box admin

One thought on “Các bác cho em hỏi TH: người về hưu đi làm thêm thì tính thuế TNCN ntn..?họ chỉ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *