Chào các bạn CĐKT VN —- BÀN VỀ CHI PHÍ ĂN CA : Câu hỏi 1: Chi phí ăn ca có c…

Chào các bạn CĐKT VN
—-

BÀN VỀ CHI PHÍ ĂN CA :

Câu hỏi 1: Chi phí ăn ca có chịu thuế TNCN không?

Trả lời: Chi phí ăn ca không công vào TN để tính thuế TNCN (tiền mặt hay Công ty tự tổ chức nấu ăn), nếu chi tiền mặt vượt mức quy định thì phải cộng phần vượt vào TN chịu thuế ( Theo quy định TT26/2016/TT-BLĐTBXH chế độ ăn ca được áp dụng từ năm năm 2016 là 730.000)

Câu hỏi 2: Chi tiền ăn ca vượt mức quy định thì có được tính vào chi phí hợp lý hay không?

Trả lời: Vẫn được tính vào chi phí hợp lý

Câu hỏi 3: Chứng từ chi phí ăn ca là gì?

Trả lời:
Nếu chi bằng tiền: Quy chế công ty, bảng chi tiền ăn ca (nên có đầy đủ chữ ký), phiếu chi hoặc chuyển khoản kèm danh sách,
Nếu tự tổ chức nấu ăn hoặc thuê đơn vị ngoài nấu ăn: Phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ như trường hợp đi mua hàng hóa, dịch vụ ….

Trân trọng,
-Admin KV Đà Nẵng-

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 7, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chào các bạn CĐKT VN —- BÀN VỀ CHI PHÍ ĂN CA : Câu hỏi 1: Chi phí ăn ca có c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *