Các anh chị cho em hỏi tý ạ. Hóa đơn chi phí tham quan du lịch thì có được khấu …

Các anh chị cho em hỏi tý ạ. Hóa đơn chi phí tham quan du lịch thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không ạ. Khoản chi phí này được trích từ quỹ phúc lợi của công ty ạ.Có Thông tư nghị định nào hướng dẫn anh chị chỉ cho em với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 7, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi tý ạ. Hóa đơn chi phí tham quan du lịch thì có được khấu …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *