Bố hoặc mẹ về quê chơi rồi bị ốm. hộ khẩu ở cùng người nghỉ phép. có giấy xác nhận của cơ sở y tế ở quê. vậy co được thanh toán tiền phương tiện đi lại khi nghỉ phép không mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet