Anh chị cho em hỏi chút với ạ. Có ai biết lớp tập huấn nào của nghĩj định 20/201…

Anh chị cho em hỏi chút với ạ. Có ai biết lớp tập huấn nào của nghĩj định 20/2017 về chuyển giá ko ạ? Cho em xin cách liên hệ với ạ. Em đang cần đi học gấp ạ. Cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *