Tình huống thứ 2 trong tháng 07/2017 Công ty ABC quyết toán thuế năm 2014, 2015…

Tình huống thứ 2 trong tháng 07/2017

Công ty ABC quyết toán thuế năm 2014, 2015, 2016 bị cơ quan thuế áp giá bán theo đơn giá cao nhất để tính lại doanh thu, thuế GTGT và truy thu thuế vì cho rằng doanh nghiệp làm không đúng, bán giá thấp để trốn thuế.

Mặt hàng X giá vốn 70.000 đồng, trong năm 2014 Công ty ABC bán cho các doanh nghiệp với các giá khác nhau cụ thể:

Bán cho công ty Q lần lượt các giá 71.000 đồng, 74.000 đồng, 75.000 đồng vào các ngày khác nhau trong năm –> áp giá 75.000 đồng.

Bán cho công ty Z lần lượt các giá 72.000 đồng, 73.000 đồng, 75.000 đồng –> áp giá 75.000 đồng.

Tương tự các mặt hàng khác, công ty khác, và các năm 2014, 2015 đều bị như trên.

Theo anh chị em, cán bộ thuế áp giá như vậy đúng hay sai? doanh nghiệp làm gì để bảo vệ việc mình đã làm?

Lưu ý: 1 tình huống để thảo luận từ 7-10 ngày, sau đó Thức Nguyễn Văn sẽ đưa ra ý kiến của mình.

Đang nợ đáp án 1 tình huống trong tháng 6 và 1 tình huống trong tháng 7/2017.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 6, 2017

account_box admin

24 thoughts on “Tình huống thứ 2 trong tháng 07/2017 Công ty ABC quyết toán thuế năm 2014, 2015…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *