Mọi người giúp em với ạ, em chưa làm về xuất nhập khẩu bao giờ. Vông ty em mới t…

Mọi người giúp em với ạ, em chưa làm về xuất nhập khẩu bao giờ. Vông ty em mới thành lập, bây giờ bán hàng vào khu chế xuất thì em cần làm thủ tục mở tờ khai đúng k ạ? Vậy cho em hỏi cần những thủ tục j để mở tờ khai vậy ạ?
Em cảm ơn nhiều ạ :-*

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 6, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người giúp em với ạ, em chưa làm về xuất nhập khẩu bao giờ. Vông ty em mới t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *