Cả nhà cho em hỏi với, công ty em là công ty TNHH 1 thành viên, chủ sở hữu là gi…

Cả nhà cho em hỏi với, công ty em là công ty TNHH 1 thành viên, chủ sở hữu là giám đốc công ty – là người đại diện pháp luật, giờ công ty em muốn thay dổi người đại diện pháp luật thì cần phải làm những giấy tờ, thủ tục gì ạ? ace nào có kinh nghiệm chia sẻ em với, em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 6, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi với, công ty em là công ty TNHH 1 thành viên, chủ sở hữu là gi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *