Cả nhà giúp em với. Chuyển sang cty mới phát hiện 2015+2016 kế toán chưa phân bổ…

Cả nhà giúp em với.
Chuyển sang cty mới phát hiện 2015+2016 kế toán chưa phân bổ thuế VAT cho hàng bán ra không chịu thuế, làm lại báo cáo, tuy nhiên cty này có kiểm toán báo cáo TC hàng năm, liên hệ bên kiểm toán họ bảo làm lại báo cáo nộp cơ quan ban nghành và lưu lại, mình hỏi vậy bên kiểm toán thì sao, họ bảo họ sẽ chỉnh số năm 2017, kiểm toán nói vậy có đúng không cả nhà?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà giúp em với. Chuyển sang cty mới phát hiện 2015+2016 kế toán chưa phân bổ…”

  • Đây là điều chỉnh hồi tố do thông tin trên báo cáo đang sai ảnh hưởng tới các chỉ tiêu, kiểm toán khi vào phải phát hiện ra và tiến hành điều chỉnh hồi tố, báo cáo kiểm toán cũng đang không trung thực hợp lý. Nếu đúng thì phải đánh giá lại các sai phạm và tiến hành điều chỉnh hồi tố trên báo cáo, do báo cáo đã phát hành rồi, nếu không muốn làm lại thì phải điều chỉnh hồi tố cho báo cáo năm 2017, thế nên kiếm toán mới làm thế. Nếu bạn yêu cầu kiểm toán làm lại thì sẽ phải thu hồi báo cáo kiểm toán, giải trình với các cơ quan chức năng, tiến hành làm lại báo cáo. Lỗi sai do cả bên bạn và bên kiểm toán chứ ko phải chỉ do bên bạn. Vì thế bạn xem xét để sửa chữa nhé.

  • nếu bạn thu hồi lại được báo cáo kiểm toán đã phát hành thì mới có thể phát hành lại được báo cáo kiểm toán, nếu không thì chỉ điều chỉnh lại báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế thôi, thuế vào thì sẽ giải trình thêm thôi, họ vẫn sẽ căn cứ vào BCTC sửa đổi của bạn

  • BÊN MÌNH GẶP th NÀY RÙI, NHƯNG KHI LÀM VIỆC VỚI THUẾ HỌ CHỈ YÊU CẦU ĐC GIẢM THÁNG HIỆN TẠI CHỨ KO LÀM LẠI BÁO CÁO. BẠN ĐỪNG PHỨC TẠP QUÁ VẤN ĐỀ. CÀN XEM XÉT NÓ NHIỀU HAY ÍT RỒI CÓ DẪN ĐẾN TĂNG SỐ THUẾ PHỈA NỘP KHÔNG HAY CHỈ GIẢM SỐ THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *