Cả nhà ơi cho em hỏi vấn đề này ạ ! Công ty của em chuyên cho thuê máy photo và …

Cả nhà ơi cho em hỏi vấn đề này ạ !
Công ty của em chuyên cho thuê máy photo và nếu có khách hàng mua thì cũng sẽ bán luôn. Nhưng giá mua máy cũ chỉ có 3-4 triệu đồng/máy. Về sửa chữa lại bán với giá 30 triệu/máy. Vậy khi nhập máy về mình hạch toán như thế nào? Chi phí sửa chữa mình hạch toán như thế nào ạ?
Em cảm ơn nhiều ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi cho em hỏi vấn đề này ạ ! Công ty của em chuyên cho thuê máy photo và …”

  • Bạn tách riêng máy cho thuê và máy để bán ra, cho thuê thì theo dõi như CCDC và chi phí sửa chữa thì đưa vào 242 để phân bổ, nếu đang dùng CCDC này mà bán thì kết chuyển giá trị còn lại của CCDC và phần giá trị trên 242 chưa phân bổ sang giá vốn, với máy để bán thì theo dõi như hàng hoá, các chi phí sửa chữa liên quan trước khi bán tập hợp vào 156 rồi kết chuyển sang giá vốn khi xuất bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *