Mọi người ơi cho mình hỏi với Mình thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 29/6 ngà…

Mọi người ơi cho mình hỏi với
Mình thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 29/6 ngày bắt đầu sử dụng là 1/7. Vậy khi mình làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho quý 2, ở mục Số mua/phát hành trong kỳ (chỉ tiêu 8 &9) Mình có điền số phát hành vào không, hay là để sang quý 3 mới điền
Mong mọi người chỉ giúp, cám ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 3, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Mọi người ơi cho mình hỏi với Mình thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 29/6 ngà…”

 • Trước đây:
  – Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

  Nhưng từ ngày 12/6/2017 theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:

  “4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

  – Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

  – Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *