mn ơi, cho e hỏi: Bán hàng cho cty A, bán mặt hàng B, xuất hóa đơn các tháng trư…

mn ơi, cho e hỏi: Bán hàng cho cty A, bán mặt hàng B, xuất hóa đơn các tháng trước đều bán 12.000/kg, tháng 7 này xuất HĐ 15.000/kg thì có được ko?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 1, 2017

account_box admin

7 thoughts on “mn ơi, cho e hỏi: Bán hàng cho cty A, bán mặt hàng B, xuất hóa đơn các tháng trư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *