năm nay đã có đơn vị nào thanh tra bảo hiểm xã hội chưa ạ. cho em hỏi chút ạ. bả…

năm nay đã có đơn vị nào thanh tra bảo hiểm xã hội chưa ạ. cho em hỏi chút ạ. bảo hiểm xã hội đã liên kết với thuế chưa ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 30, 2017

account_box admin

17 thoughts on “năm nay đã có đơn vị nào thanh tra bảo hiểm xã hội chưa ạ. cho em hỏi chút ạ. bả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *