Mọi người lưu ý nhé! Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và N…

Mọi người lưu ý nhé!

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 08h00 – đến 17h00 ngày 01/07/2017 và từ 11h00 – đến 17h00 ngày 08/07/2017 để phục vụ kiểm thử mức độ sẵn sàng tại hệ thống dự phòng. Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 30, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *