Chào cả nhà! Em nộp hồ sơ BHXH mà nó cứ báo thế này rồi đứng hình luôn. Thế là s…

Chào cả nhà!
Em nộp hồ sơ BHXH mà nó cứ báo thế này rồi đứng hình luôn. Thế là sao chỉ em với ạ, em cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà! Em nộp hồ sơ BHXH mà nó cứ báo thế này rồi đứng hình luôn. Thế là s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *