Các anh chị cho em hỏi về hồ sơ chốt sổ BHXH, và hồ sơ hưởng chế độ thai sản: E…

Các anh chị cho em hỏi về hồ sơ chốt sổ BHXH, và hồ sơ hưởng chế độ thai sản:
Em đã báo giảm qua eBHXH 02 lao động, giờ e muốn chốt sổ cho 1 lđ và làm thai sản cho 1 lđ. Anh chị cho e xin danh sách hồ sơ có những giấy tờ gì với ạ.
Em chân thành cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 29, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho em hỏi về hồ sơ chốt sổ BHXH, và hồ sơ hưởng chế độ thai sản: E…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *