Em đang cần tuyển 1 kế toán có kinh nghiệm về thuế, làm việc tại TP Thái Bình. M…

Em đang cần tuyển 1 kế toán có kinh nghiệm về thuế, làm việc tại TP Thái Bình. Mức lương sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

One thought on “Em đang cần tuyển 1 kế toán có kinh nghiệm về thuế, làm việc tại TP Thái Bình. M…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *