Chào cả nhà, cho e hỏi tờ quyết định thôi việc chỗ chữ ký giám đốc ký bằng mộc k…

Chào cả nhà, cho e hỏi tờ quyết định thôi việc chỗ chữ ký giám đốc ký bằng mộc khắc sẵn chữ ký có được k ạ, hay phải ký tươi ạ, em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

One thought on “Chào cả nhà, cho e hỏi tờ quyết định thôi việc chỗ chữ ký giám đốc ký bằng mộc k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *