Các anh chị cho mình xin chút tư vấn với. Bên mình đang có nhu cầu mua phần mềm …

Các anh chị cho mình xin chút tư vấn với. Bên mình đang có nhu cầu mua phần mềm kế toán cho Resort và khách sạn. Vậy nên dùng của nhà cung cấp nào các anh chị có kinh nghiệm báo giúp mình với, thanks cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho mình xin chút tư vấn với. Bên mình đang có nhu cầu mua phần mềm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *