MỌi người cho tôi hỏi: Công ty A vay ngân hàng để đầu tư tài sản, nhưng sau đó c…

MỌi người cho tôi hỏi:
Công ty A vay ngân hàng để đầu tư tài sản, nhưng sau đó công ty này không đầu tư tiếp (tài sản dở dang) và cũng chưa trả nợ vay ngân hàng (nợ gốc và lãi vay, lãi phạt chậm trả). Công ty B đúng lên nhận tài sản dở dang này và cũng nhận luôn nợ gốc và lãi vay với ngân hàng đến thời điểm chuyển giao.
1. Công ty B hạch toán thế nào với khoản nợ gốc và lãi vay nhận lại
2. Khoản nợ gốc, lãi vay, lãi phạt chậm trả có dc vốn hóa khi nhận lại và trong quá trình đầu tư tiếp tới khi hoàn thành.

Mong mọi người cho ý kiến! Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

4 thoughts on “MỌi người cho tôi hỏi: Công ty A vay ngân hàng để đầu tư tài sản, nhưng sau đó c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *