Em chào các anh (chị) Anh (chị) nào giúp em với ạ. Bên em làm mất hóa đơn hủy tr…

Em chào các anh (chị)
Anh (chị) nào giúp em với ạ. Bên em làm mất hóa đơn hủy trong tháng, giờ em phải xử lý như thê nào ạ? Em có tìm hiểu thì báo mất hóa đơn hủy trong vòng 5 ngày kể từ ngày mất thì chỉ bị phạt cảnh cáo, nhưng hóa đơn này phát sinh trong tháng, bên em chưa báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nên chưa báo hủy, vậy giờ em làm thông báo mất hóa đơn thì có bị phạt không ạ? Anh (chị) nào biết giúp em với, em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Em chào các anh (chị) Anh (chị) nào giúp em với ạ. Bên em làm mất hóa đơn hủy tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *