Điều kiện, thủ tục thực tế khi mua hóa đơn bán lẻ cho cá nhân không kinh doanh t…

Điều kiện, thủ tục thực tế khi mua hóa đơn bán lẻ cho cá nhân không kinh doanh tại CC thuế:
– Căn cứ: TT 17/VBHN-BTC hợp nhất thông tư 39, 119 về hóa đơn, TT 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và TNCN với cá nhân
1. Điều kiện: Cá nhân không kinh doanh có tổng doanh thu >100 triệu /năm (thuộc diện phải nộp thuế theo TT92) mới đủ điều kiện để chi cục thuế cấp hóa đơn lẻ. Với cá nhân doanh thu <100 tr/ năm, chi cục thuế sẽ không cấp HĐ lẻ (DN căn cứ vào hợp đồng, thanh lý, chứng từ thanh toán là đủ Đk kê vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN). 2. Thủ tục "hành chính" để mua hóa đơn lẻ: Sẽ có 1 chút rắc rối nhỏ với cá nhân mua hóa đơn lần đầu khi CQ thuế yêu cầu điền tờ khai đăng ký mã số thuế với cá nhân (CQ thuế giải thích để chuyển đổi từ mã số cá nhân sang mã số kinh doanh rồi mới có thể nộp thuế -> có phiếu hẹn trả kết quả, mất 2-3 ngày để chuyển đổi)
Sau khi hoàn tất thủ tục, cá nhân chuẩn bị hồ sơ sau:
– Hợp đồng + BB nghiệm thu, thanh lý (nếu có) photo
– Đơn đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ: Phụ lục 3.4 kèm thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 (Cá nhân muốn mua bao nhiêu hóa đơn thì làm bấy nhiêu đơn đề nghị. VD: Cá nhân có 2 hợp đồng riêng, với tổng doanh thu >100tr, thì có thể xin CQ thuế cấp 2 HĐ bán lẻ riêng)
– Tờ khai thuế môn bài do cơ quan thuế cung cấp (chỉ phát sinh lần đầu trong năm, từ những lần sau sẽ không có, vì thuế môn bài chỉ phải nộp 1 năm/ lần)
– Tờ khai thuế GTGT, TNCN (do CQ thuế cung cấp).
– Sau đó CQ thuế yêu cầu cá nhân ra ngân hàng nộp tiền thuế GTGT và TNCN phát sinh, sau khi có chứng từ nộp thuế, CQ thuế sẽ xuất hóa đơn bán lẻ cho cá nhân.
Thủ tục tưởng chừng đơn giản, nhưng lầần đầu cũng phải mất 2-3 ngày để mua được 1 tờ hóa đơn của CQ thuế.
Và có 1 vấn đề phát sinh như sau: Với cá nhân có hợp đồng hoàn thành >100 tr luôn thì không sao, nhưng với cá nhân 1 năm có khoảng 2-3 hợp đồng, mỗi hợp đồng khoảng 50-60 triệu thì hợp đồng đầu tiên làm sao để mua hóa đơn của cơ quan thuế, khi tại thời điểm đó cá nhân chưa thuộc diện phải nộp thuế? Và khó khăn hơn khi 1 số công ty (nhất là các cty của nhà nước) yêu cầu phải có hóa đơn họ mới thanh toán, vậy cá nhân sẽ phải đợi hoàn thành HĐ số 2 để tổng mức doanh thu >100 tr mới làm thủ tục mua hóa đơn???
-> Có 1 giải pháp linh động tại CQ thuế (các CC khác không biết thế nào) nhưng CC thuế Đống Đa cho phép cá nhân làm cam kết trong năm ngoài HĐ 1 sẽ phát sinh thêm 1-2 hợp đồng nữa để tổng DT>100 triệu (thuộc diện được cấp HĐ), tuy nhiên ko phải trường hợp nào cũng được áp dụng (trong TH của mình thì đã từng được) vì giải pháp này cũng làm tăng rủi ro cho cán bộ thuế, có thể vì linh động cho cá nhân, nhưng nếu cá nhân đó không thực hiện đúng cam kết thì cán bộ thuế sẽ chịu kỷ luật.
Vậy tóm lại, để được cấp HĐ bán lẻ tại CC thuế, tốt nhất lần đầu PS trong năm thì cần có hợp đồng tổng DT>100 triệu, còn từ những lần sau trong năm, cứ đầy đủ hồ sơ, nộp đủ thuế là sẽ được cấp ngay trong ngày.Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

One thought on “Điều kiện, thủ tục thực tế khi mua hóa đơn bán lẻ cho cá nhân không kinh doanh t…”

  • hi anh, hôm trước em có lên thuế hỏi về vụ mua hóa đơn nhân công dưới 100tr mà thuế bắt phải thành lập hộ kinh doanh cá thể được cấp MST thuế hộ kinh doanh mới mua được hóa đơn. mà thủ tục thành lập hộ kinh doanh phải về UBND phường xã nơi thường trú để đăng ký,không biết họ hướng dẫn thế có phải không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *