Cho em hỏi một vấn đề liên quan đến mua dịch vụ của nước ngoài: Cty em được tặng…

Cho em hỏi một vấn đề liên quan đến mua dịch vụ của nước ngoài:
Cty em được tặng phần mềm nhưng phải chịu phí training ( phí training trong hợp đồng thể hiện USD). Vì là phần mềm được xách tay bởi VPĐD ở Việt Nam nên không khai hải quan. Hai bên có thỏa thuận sẽ thanh toán bằng tiền VNĐ vì giá trị nhỏ và mua dịch vụ mà làm thanh toán quốc tế qua ngân hàng rât rắc rối.
Vậy công ty em có bị loại chi phí training ko?
Hồ sơ bên em có: Hợp đồng, Phiếu chi tiền VNĐ, Invoice, biên bản bàn giao và nghiệm thu.

anh chị tư vấn giúp em!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

One thought on “Cho em hỏi một vấn đề liên quan đến mua dịch vụ của nước ngoài: Cty em được tặng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *