Mọi người cho mình hỏi, Mình làm thủ tục “giảm trùng” Bảo hiểm xã hội cho một C…

Mọi người cho mình hỏi,

Mình làm thủ tục “giảm trùng” Bảo hiểm xã hội cho một Cty ở Quận 7. Tra trên mạng và theo hướng dẫn của Cơ quan Bảo hiểm là cần làm theo PGNHS 103. Song vấn đề là mình không thấy mục nào phù hợp để báo giảm trùng cả.

Vậy rút cuộc thì chọn mục nào trong PGNHHS 103 ?

Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 26, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mình hỏi, Mình làm thủ tục “giảm trùng” Bảo hiểm xã hội cho một C…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *