Hai cái phần mềm kế toán làm bằng excel theo quyết định 48/2006 và quyết định 15…

Hai cái phần mềm kế toán làm bằng excel theo quyết định 48/2006 và quyết định 15/2006 đã hết hạn từ lâu mà vẫn còn nhiều anh chị em trong group vẫn dùng nhỉ?

Hiện tại Thức Nguyễn Văn đã đặt hàng viết 2 cái file mới dành cho TT133/2017/TT-BTC, TT200/2014/TT-BTC

Sau khi Thức Nguyễn Văn test ok thì sẽ cho anh chị em dùng miễn phí nhé.

Chắc cũng 2-3 tháng nữa mới có, phục vụ quyết toán 2017 là đẹp.

Thanks all.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 26, 2017

account_box admin

16 thoughts on “Hai cái phần mềm kế toán làm bằng excel theo quyết định 48/2006 và quyết định 15…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *